Verzamelde documenten participatietraject

Op 7 december 2022 hebben we de 5e participatiebijeenkomst van het planinitiatief voor de uitbreiding van het hotel afgerond.

Voor Van der valk is het programma altijd gebaseerd geweest op een gematigde groei van het hotel (25%) aangevuld met wonen. Dit is mede gebaseerd op de aanwijzing van de locatie in de “Woonvisie 2021-2025; groei met Vughtse kwaliteit” als potentiële ontwikkellocatie.

Dit is de basis voor de zoektocht geweest naar een nieuw ontwerp.

Op 7 december hebben wij een laatste stedenbouwkundig model gepresenteerd met een aangepast programma. Tijdens deze interactieve avond is het voorstel besproken wat zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad Vught.

Deze dialoogronde om te komen tot een gedragen massa voor de locatie sluiten we dan ook af. Wij danken alle deelnemers voor ieders constructieve bijdrage in het proces.

Downloads:

Presentatie 1e participatiebijeenkomst 9 mei 2022.pdf

Verslag 1e participatiebijeenkomst 9 mei 2022.pdf

Presentatie-2e-participatiebijeenkomst-31-mei-2022.pdf

Verslag 2e participatiebijeenkomst 31 mei 2022.pdf

Verslag 3e participatiebijeenkomst 13 september 2022.pdf

Presentatie-3e-participatiebijeenkomst-31-oktober-2022.pdf

Verslag 4e participatiebijeenkomst 31 oktober 2022.pdf

Presentatie-4e-participatiebijeenkomst-31-oktober-2022.pdf

Verslag 5e participatiebijeenkomst 07 december 2022.pdf

Presentatie-5e-participatiebijeenkomst-07-december-2022.pdf

Eindverslag Participatie Van der Valk Vught 21 02 2023 v2.pdf

Let op: Niet alle deelnemers die op de mailinglijst staan hebben de uitnodiging persoonlijk ontvangen omdat het mailadres niet correct is. Mocht u deze uitnodiging niet persoonlijk hebben ontvangen, geef dat dan even aan via een mail aan welkom@participatievandervalkvught.nl.

.

Er is in 2020 al een presentatie gegeven van het initiatief aan de raad en omwonenden. Echter door Van der Valk is besloten een stap terug te doen en middels het participatietraject het gesprek aan te gaan met omwonenden, stakeholders en geïnteresseerde inwoners van Vught en ’s-Hertogenbosch. We gaan iedereen vooraf betrekken over het initiatief. Hiervoor is door ons een Participatieplan opgesteld dat op 17 maart jl. door de gemeenteraad van Vught is vastgesteld.

Het doel is om te komen tot een verantwoorde, passende en fraaie planontwikkeling voor de locatie Van der Valk Vucht (inclusief het Heunwiel).

Het hotel kent een lange geschiedenis. Gerrit van der Valk, die de villa in 1953 kocht, liet het meteen verbouwen tot restaurant. als onderdeel van de keten die toen uit zes vestigingen bestond. Vught werd de zevende die in 1954 opende.  Het streven is  om het professionele horeca familiebedrijf in de toekomst te waarborgen. Dat betekent dat niet alleen gekeken wordt naar het succes van nu en morgen, maar juist ook naar de lange termijn en het investeren in duurzaam ondernemen. Zo kan het bedrijf op de best mogelijke manier worden doorgegeven aan de volgende generatie.

We gaan minimaal 4 actieve bijeenkomsten organiseren en zijn benieuwd naar uw wensen, ideeën, opmerkingen en mogelijke pijnpunten. We gaan samen in werksessies in overleg om het gewenste ontwerp te realiseren. We maken hiervan verslagen en stellen een eindrapportage die aan het college de gemeenteraad aangeboden worden. Aan het college en de raad wordt uiteindelijk gevraagd om hier een beslissing over te nemen.

Geplaatst in Uncategorized.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *